Tippemonopolet

tippekupong korsberg

Norsk Tipping sliter om dagen, med fallende inntekter og store finansielle forpliktelser som overgår inntektene. Antallet nordmenn som satser pengene sine hos den statlige monopolisten faller, mens utenlandske casino på nett fortsetter å spise markedsandeler. Norsk Tipping er ikke laget fordi staten elsker å drive monopol (enda det virker slik til tider). Tvert i mot, så handler det om å regulere spillbransjen og aktivt forhindre at nordmenn blir spilleavhengige. Norsk Tipping har likevel kommet til en korsvei, der politikere og samfunnet forøvrig må tørre å stille det viktige spørsmålet: Om det er riktig for staten å ha et monopol på casinospill og tipping? Her presenterer vi en rekke argumenter som taler i favør av en storstilt liberalisering av den norske spillebransjen.

EU er misfornøyd – Norge bør trå varsomt

Norge er et av ytterst få land i Europa som har valgt å stå utenfor den Europeiske Union (EU). Til tross for nylig Brexit og økt slitasje mellom medlemslandene er EU fortsatt vår viktigste handelspartner og støttespiller. I 2015 betalte Norge 3,4 milliarder til EU som en del av den såkalte EØS avtalen. Det “Europeisk Økonomiske Samarbeid” er en avtale som gir “ikke-medlemmer” tilgang til det indre økonomiske markedet i EU. Norge plikter til gjengjeld å følge Schengen avtalen med fri flyt av varer, kapital og tjenester, sammen med en rekke andre direktiver som utstedes av EU.

Men her ligger også problemet! Et viktig krav fra EU, er konkurranse på like vilkår i hvert land i EU. Er det noe byråkratene i EU hater så er det nettopp monopolistiske ordninger. Fram til nå har Norge sluppet unna, til tross for høylytte klager fra den europeiske spillenæringen. Danmark og Nederland er EU medlemmer som begge har klaget Norge inn til den Europeiske EFTA-domstolen. For disse landene handler det om de høye tollmurene som Norge innførte på landbruksprodukter under den siste Stoltenberg regjeringen. Men det er fullt mulig at EU setter som mål å rive ned det norske spillmonopolet dersom tunge interesser setter hjulene i bevegelse. Aldri har forholdet til EU vært viktigere å ivareta, og en liberalisering av regelverket vil definitivt bli møtt av fornøyde smil i Brussel.

Pengene forsvinner uansett

Nordmenn satser hvert år milliarder av kroner på spill hos nettcasino – ofte etter å ha prøvd med gratis spins, og overfører pengene ved hjelp av en rekke elektroniske betalingsmidler. Stortinget valget for en tid tilbake å forby kortutstederne å legge til rette for casino-betalinger, men det har tilsynelatende ikke stoppet bransjen. Tvert i mot, virker det som at spillingen på nett bare fortsetter å øke for hvert år som går. Poenget er at nordmenn alltid vil satse penger hos utenlandske nettcasino, uansett hva Stortinget innfører av lover og regler. Alternativet er å bryte EØS avtalen, noe norske politikere ikke er villige til å gjøre.

Så hva med å skattlegge gevinstene fra utenlandsk pengespill på lik linje med Norsk Tipping? Europeiske nettcasino har i lang tid uttrykt støtte til en modell der deler av overskuddet tilbakeføres til norsk kultur og idrett. Framfor å la pengene bli sugd direkte ut av landet, kan man i stedet skattlegge bransjen, og innføre en solid lisensordning for de seriøse aktørene. Å kontrollere internettet er ikke mulig, og norske myndigheter må innse at globaliseringen har revet ned murene mellom Norge og omverdenen.

Den norske stat har holdt sin egen konsekvensutredning

Regjeringen valgte bestilte nylig en stor konsekvensutredning for liberaliseringen av pengespill-bransjen. Flere organisasjoner uttrykte sterk skepsis, men konklusjonen i rapporten kan likevel tolkes som et positivt signal til utenlandsk konkurranse i det norske spillmarkedet. Her kommer det blant annet frem at omfordelingen av midler fra statlige pengespill utgjorde ca. 3,2 milliarder kroner i 2014. Det inkluderer alt fra lotterispill til skrapelodd og hesteveddeløp. Fordelingen av overskuddet deles opp ved hjelp av den såkalte “tippenøkkelen” som sier at idrett har rett på 64%, kultur 18%, mens resten deles ut til frivillige organisasjoner.

Under punkt 9.1 kan man lese konklusjonen til rapportens forfattere. Her sier de klart og tydelig at en delvis liberalisering av spillmarkedet i Norge ikke vil føre til lavere inntekter for samfunnet generelt. Derimot spår de at bransjen vil beholde sitt status quo, så fremt skatteinntektene øker og bransjen reguleres. Analytikerne spår at Norsk Tipping vil måtte øke reklamebudsjettet sitt betraktelig for å kunne konkurrere og holde på markedsandeler på det innenlandske markedet. Derimot trekkes Danmark fram som et eksempel på hvordan spillmarkedet utvikler seg ved delvis liberalisering. Danskenes erfaringen viser at den statlige aktøren beholder en stor markedsandel, med en omsetning som tilsvarer 4 milliarder danske kroner både før – og etter liberalisering.

Økte skatter må til

Statens konsekvensutredning sier at man trenger en 9% økning på omsetning innen markedet for pengespill før samfunnet tjener på en liberalisering. I utredningen opererer man med en foreslått sats på mellom 15% og 20% avhengig av i hvor stor grad spillmarkedet liberaliseres. En slik sats er alt for lavt, og burde heves betraktelig. Erfaringen tilsier at utenlandske nettcasino er villig til å betale høye særskatter på netto overskudd i bytte mot lisens og full tilgang til et viktig marked slik som Norge. Sammen med Sverige, Finland og Danmark er Norge et svært viktig marked for flere utenlandske nettcasino, da inntektene per innbygger (PPP) tilsvarer over 560 000 kroner årlig, som er blant de høyeste tallene i hele verden. Man behøver ikke å skattlegge bransjen på samme måte som petroleumsindustrien, men det er rimelig å anta at en liknende modell vil kunne generere mye høyere inntekter til samfunnet og redusere kapitalflukten til utlandet.

Norsk Tipping bruker mest på spillereklame

Nylig kunne vi lese i VG at det norske Lotteritilsynet erklærer “krig” mot utenlandske spillselskaper som følge av at det sendes 1500 timer med casino-reklame på norske tv skjermer daglig. Europeiske nettcasino utnyttet et smutthull i lovverket der man kjøper reklameplass hos TV-kanaler som sender fra andre Europeiske land hvor slik reklame er lovlig. Flere nettcasino mener derimot at Norsk Tipping er den verste av de alle, da monopolisten er den desidert største kjøperen av reklameplass hos norske mediehus.

Med andre ord ønsker Lotteritilsynet at Norsk Tipping skal ha monopol på spill innenlands, såvel som all reklame. Men hva er egentlig målet til staten, da Norsk Tipping er den største reklame-aktøren innen pengespill? Skal man ha monopol på pengespill bør det ligge en solid hensikt til grunn, men Lotteritilsynet sin oppførsel er et godt eksempel på hvorfor monopolet bør fjernes. Det nytter ikke å ha et mål om reduksjon i spillavhengighet samtidig som man reklamerer aggressivt for spill på TV, radio og aviser.

Ringvirkningene sprer seg

Utenlandske nettcasino sender i dag TV-reklame fra utlandet og mediekronene havner i lomma hos utenlandske selskap. En bredere liberalisering av spillbransjen vil ikke bare kunne føre til økte inntekter for frivilligheten, kultur og idrett. Det vil også ha store positive ringvirkninger for norsk økonomi og næringsliv.

Flere hundre millioner kroner i reklameinntekter vil genereres hos store norske mediehus samtidig som ansatte flyttes til Norge. Med gode rammevilkår er det i tillegg sannsynlig at utenlandske nettcasino vil etablere kontor i Norge med ansatte innen kundeservice, support og design. Skulle et slikt scenario inntreffe vil den norske stat motta indirekte skattekroner fra mange sektorer som følge av at den nye industrien etablerer seg i landet.

Innovasjon er nøkkel

Monopoler bremser alltid innovasjon, sammenliknet med fri konkurranse. Med full kontroll på et marked finnes det ikke økonomiske incentiver til å forbedre seg over tid. Økt konkurranse krever at selskaper konstant forbedrer både seg selv og produktene sine med mål om å beholde markedsandeler. Norsk Tipping lanserer stadig nye produkter, men det er altfor lite og for seint sammenliknet med utenlandske nettcasino.

Skulle det norske spillemarkedet bli åpnet for konkurranse fra utenlandske nettcasino vil Norsk Tipping bli tvunget til å øke investeringene i innovasjon og nyskapning. For eksempel vil monopolisten måtte tilby vesentlig bedre odds på fotball og annen idrett for å beholde markedsandelene sine. Poenget er at innovasjon kommer forbrukerne til gode, da det også handler om nordmenn sin rett til å nyte produkter av høy standard, og lavest mulig kostnader. Skatteinntektene vil også øke i takt med at flere nordmenn prøver pengespill når nye og innovative produkter lanseres. De ansatte hos Norsk Tipping mottar lønningsposen sin hver måned, men har utover dette ingen økonomiske insentiver til å forbedre de statlige tjenestene.

Konklusjon

Monopol har aldri vært måten å møte de utfordringene som ligger i et marked, og det samme gjelder Norsk Tipping sin posisjon som eneaktør i Norge (med unntak av Norsk Rikstoto). Risikoanalysen som ble bestilt av Regjeringen i 2015, fastslår at inntektene til sport, kultur og frivilligheten ikke vil svekkes i forbindelse med inntoget av utenlandske nettcasino. Derimot er det rimelig å anta at skatteinntektene vil øke over tid, særlig hvis myndighetene innfører en særordning for bransjen. Andre økonomiske konsekvenser blir økt omsetning i det innenlands-reklamemarkedet, sammen med etableringen av nye norske arbeidsplasser. En særskatt på inntekter fra spillbransjen er også en smart måte å generere inntekter, da bransjen sannsynligvis vil inngå et kompromiss i bytte mot tilgang til markedet.


by
Privacy Policy