Stjørdal

Stjørdal passerte Steinkjer som Nord-Trøndelags mest folkerike kommune i 2008. Stjørdalshalsen er det offisielle byområdet i kommunen, og det fikk status som by så sent som i 1997. Stjørdalingene kan dette med å få barn, og kommunen er den som vokser raskest i fylket.

Omstridt etymologi
Om hvor og hva navnet Stjørdal kommer fra strides de lærde. Den ledende teorien er at navnet kommer av Stjóri eller Stjóra, Stjørdalselvas gamle navn, som kan bety ‘styre’ eller ‘ror’, og at navnet henspiller pStjørdal_kommå at «dalen styrer elva ut i fjorden». Kommunevåpenet viser en gullfarget Lindorm på rød bakgrunn (for stjørdalingene tuller ikke rundt når de velger kommunevåpen). Motivet er hentet fra Stiordola Fylkessegl fra 1344. Historien bak dette seglet er svært interessant; om du vil vite mer kan du klikke deg inn på kommunens nettsider.

Historiske minnesmerker
Stjørdal har selvsagt også mange historiske minnesmerker: Værnes kirke, Steinvikholm (borgruiner), Hegra festning og flere helleristningeslokaliteter. Ristningene er fra steinalderen, så det har åpenbart vært bosetninger i Stjørdal i flere tusen år. Maktsentrene ble antakelig etablert i jernalderen, og Værnes ble sentrum for fylket Stiordølafylki. Ladejarl Sigurd Håkonsson døde på Skatval (kalt Aglo på den tiden). Han var på gjestebud, men fikk en heller ugrei avslutningen på besøket: Huset ble omringet og påtent av Eirik Blodøks sine sønner.Steinvikholm_slott

Diversifisert økonomi
Man kommer ikke unna å nevne Hell .Mange engelsktalende turister har moro av å besøke Hell – av åpenbare grunner. Mona Grudt (Miss Universe i 1990) , som er fra området, kalte seg endog “The Beauty Queen from Hell”. Fremveksten av Stjørdalshalsen skjøt fart rundt 1800-tallet, med hjørnesteinsbedriften Tangen bruk som drev med teglverk, tømmerfløting, pottemaking og andre produkter. Bedriften holdt det gående frem til 1960-årene. Kommunen fikk aldri kjøpstadsrettigheter; den fikk derfor ikke et borgerskap av handels- og embedsmenn slik som i Levanger, så den forble stort sett et bonde-, arbeider- og håndverkersamfunn. I dag er Stjørdal et betydelig industri- og servicesentrum og landbruksdistrikt. Viktigst er korn- og potetdyrking, skogbruk og storfe- /hønsehold. Reiselivsbransjen er også i stadig vekst. Sysselsettingen i hotell- og restaurantbransjen ligger således over landsgjennomsnittet


by
Privacy Policy