Stiklestad Nasjonale Kultursenter

SNK er et kulturhistorisk senter lokalisert i Nord-Trøndelag. Det

Stiklestad

Stiklestad

formidler kunnskap omkring historiske begivenheter på Stiklestad og omegn. Middelaldergården Stiklastadir, folkemuseet, Olsok-dagene med Spelet om Heilag Olav, utstillinger og annen kulturhusvirksomhet inngår under kunstsenterets tilbud. Kultursenteret har også spennende tilbud til barn og unge, og den seneste satsningen er en leirskole hvor man kan leve som vikingene!

Stiklastadir
Langhuset_StiklastadirStiklastadir har blant annet et langhus som er en rekonstruksjon av hvordan man så for seg at de så ut mot slutten av vikingtida. Langhuset er oppdelt i en gildehall og en del til bolig. Også tilhørende til gården er smie, stavline og en rekke småhus. Gården bygges for tiden ut med gjesteloft i lafteteknikk, nærmere bestemt finndalslaft. Folkemuseet ble stiftet i 1927 og består av rundt 30 bygninger fra det 16. og 17. århundre, samt en samling av gjenstander og fotografier fra samme periode, som viser hvordan bondesamfunnet i Verdalen og bygdene rundt levde. De forskjellige bygningene viser ulike sjikt av bondesamfunnet, fra storbønder (hovedbygningen på Molåna) til husmannsfamilier.

Mye å velge mellom
Det er egne programmer for barn og unge, blant annet Stiklestadsommer, som byr på opplevelser og aktiviteter for hele familien. For eksempel kan man besøke Stiklastadir med aktiviteter ute og inne, se vandreteateret Gårdimillom på folkemuseet samt bli med på omvisning. I Leikefjøset står det gårdsdyr av tre som de yngste kan leke med. Det finnes også et variert tilbud til barnehager og skoleklasser: Enten ordinær guiding, eller gjennom programmet “Opplev og lær”. Stiklastadir leirskole er et tilbud til 7. – 10. trinn, hvor elevene får bo på Stiklastadir og leve som de gjorde rundt år 1030. Elevene får blant annet lage mat, vaske hus, hogge ved, dyrke jord på vikingmåten, skyte med pil og bue, ri på hest, og skrive hemmelige beskjeder med runeskrift. Siste dagen er det tevling hvor de unge håpefulle får vise frem sine nyvunne ferdigheter.

Det er aktiviteter og utstillinger hele året. Omvisninger, Olavsutstillingen, konserter og Møtet med det hellige i Stiklestad kirke er blant helårstilbudene.

 


by
Privacy Policy