Steinkjer

Steinkjer by og kommune – Stientjie på sørsamisk – er administrasjonssted for Nord-Trøndelag og det største tettstedet i Nord-Trøndelag fylke. Byen er også den nest mest folkerike, kun passert av Stjørdal så sent som i 2008. Steinkjer fikk bystatus i 1857, og ble egen kommune i 1858. Kommunen hadde den gangen 1 150 innbyggere, mot over 21 000 i dag.

Dramatisk historie
Steinkjer kommer av det norrøne «stein-ker», som betyr steindemning eller brokar. Kommunevåpenet er en sølvfarget eller hvit sekstakket stjerne på blå bakgrunn. Motivet henspiller på Steinkjer som et møtested mellom de seks innfartsveiene til byen. Arkeologiske funnsteder viser at det har vært bosetning her i minst 6 000 år. Helleristninger i området tyder på dette: Bardalfeltet, for eksempel, har en stor samling av helleristninger. Våttåbakken steinalderboplass ligger ikSteinkjer_helleristningke langt unna Steinkjer sentrum. Denne ble oppdaget så tidlig som på 1860-tallet, og er altså Norges første kjente boplass fra steinalderen. 

Gammelt maktsentrum
Steinkjer har også vært et maktsentrum både i norrøn tid og i middelalderen. I Heimskringla av Snorre Sturlasson kan man lese at Eirik Håkonsson og hans halvbror Svein hadde hovedsete i Steinkjer. Høvdingesetet Egge er nevnt i Snorresagaene, og arkeologiske funn har vist at Egge har vært bosatt siden bronsealderen. Blant andre Kalv Arnesson – en av Olav den helliges svorne menn som vendte seg mot ham – skal ha hatt sete på gården. Også Trond Haka og Olve på Egge bodde på denne gården. Storgården Mære var også et høvdingsete i bronsealderen, og på Mærehaugen lå det ifølge sagaene et stort hov – her ble det jevnlig utført blot. Som med så mange av de førkristne kultplassene ble det bygget kirke på den hedenske grunnen da kristendommen ble innført. Mære kirke, som står der i dag, ble bygd på slutten av 1100-tallet, men det sto tidligere en stolpekirke på samme sted. 15. august 1900 brant byen, og store deler av trebebyggelsen forsvant. Byen ble gjenoppbygget i jugendstil, men den fikk ikke stå i fred: Steinkjer ble bombet sønder og sammen i april 1940, og hele tre fjerdedeler av bygningsmassen ble totalskadd. I dag er byen preget av etterkrigstidens funksjonalisme.Steinkjer_bombet

Steinkjer er i stor grad grunnlagt på industri og jordbruk: Det er en av landets største jord- og skogbrukskommuner og har spesielt stor korn- og melkeproduksjon. Handel står også sterkt i Steinkjer, og Amfi Steinkjer er det største kjøpesenteret nord for Dovre – et digert handelssenter for en liten by, og arbeidsplass for 700 – 800 mennesker.


by
Privacy Policy