Sør-samisk museum og kultursenter

images (1)Det Sør-samiske museum og kultursenter i Snåsa kommune er et senter for formidling av kunnskap om sørsamisk kultur og historie. Senteret ble etablert som en kulturforening i 1964 og skulle være et samisk kulturhus med en samling av bruksting, bygninger og håndverk som skulle gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Det skulle også være en aktivitets- og møteplass. Selve bygningen sto ferdig 1. juli 1979 og ble offisielt innviet 3. oktober 1980. Senteret drives av stiftelsen Saemien Sijte, som også har gitt navn til bygningen. Stiftelsen står for den daglige driften av virksomheten, mens Saemien Sijte kulturforening står for det kulturelle innholdet, for eksempel bibliotek, utstillinger og aktiviteter.

Fascinerende innblikk i samenes historie
Senteret har en fast gjenstands- lyd- og fotosamling, samt et anlegg med samedraktbygninger – blant annet en gamme, et vedskjul, en sijhtie (oppbevaringsstativ) og en låavht-gåetie (teltkåte) på museets uteområde. Området brukes som formidlingsarena. Det arrangeres stadig nye, spennende aktiviteter: Kurs, boklanseringer, språkseminarer og ekskursjoner er bare noe av det du kan oppleve ved senteret. Museet har også både faste og midlertidige utstillinger, og sommeren 2015 hadde det dessuten to egenproduserte utstillinger. “Saemieh Saepmesne – I det samiske rommet” viste et dokumentasjonsprosjekt av samisk historie. I det digitale rommet “Gåetie” ble utstillingen “Gjennom åtte årstider” vist. Utstillingen støttet seg på animasjon, lyd og bilder og ga et originalt og fascinerende innblikk i samenes rike kulturhistorie.

Omvisninger hele året
Det arrangeres omvisninger i utstillingslokalet og kultursenteret hele året. Om sommeren er det utvidet åpningstid og større stab, og omvisningene kan tilpasses etter ønske og behov. Det finnes mange spennende temaer å fordype seg i for den interesserte. Blant annet kan man lære mer om samiske bosetninger og byggeskikk, drakttradisjoner, reindrift, mattradisjoner og mye annet.

Nybygg underveis
Høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annethvert år og har, naturlig nok, fokus på sørsamisk språk og kultur. Det avholdes seminarer med foredragsholdere, workshops, ekskursjoner, konserter, Saemien Maarhna (samisk marked) og mye mer. Tjaktjen Tjåanghkoe er et samarbeid mellom Saemien Sijte, Gielem Nastedh (sørsamisk språk og kompetansesenter), Snåsa kommune, Åarjel-Saemiej Skuvle, Duodjeinstituhtta og Grong Videregående skole. Festivalen avholdes 24. – 26. september 2015. Senteret holder for tiden på å bygge ut, så noen deler av samlingen er midlertidig pakket bort, men fortvil ikke: Nybygget er underveis, og den faste samlingen vil snart være på plass!


by
Privacy Policy