Nord-Trøndelag fylkes kulturpris

Nord-Trøndelag fylkes kulturpris deles ut til noen som har gjort en «særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag», og har blitt delt ut årlig siden 1982. Kulturprisen skal, ifølge tildelingskomitéen, henge høyt, og mottakere må ha gjort en spesiell innsats for å spre nord-trøndersk kultur til et nasjonalt eller internasjonalt publikum.

Mottakere fra mange grener
Prisvinnerne er ofte musikere og utøvere av scenekunst, siden begge disse grenene står sterkt i fylket, men også kunstnere, dramatikere, lokalhistorikere, orkesterledere og idretts-ildsjeler er blant tidligere mottakere. Ella Holm Bull var den første til å motta prisen for sin innsats og engasjement i sørsamisk språk.

Kjente vinnere

DDE

DDE

I 1990 ble revy-ildsjel og grunnlegger av Revyfestivalen Lornts Mørkved tildelt kulturprisen, men Mørkved nektet å ta den i mot fordi han mente fylkeskommunen hadde støttet for lite opp om Revyfestivalen. Nord-Trøndelag har imidlertid også fostret mang en dyktig musiker, mange av dem godt kjente både nasjonalt og internasjonalt. Hans Rotmo, D.D.E, Åge Aleksandersen og Ida Jenshus er samtidsmusikere som står på vinnerlisten. Sistnevnte er tidenes yngste til å motta prisen. Andre verdige vinnere er aktørene bak Pe-Torsa, et populært friluftsteater og senere også kulturfestival. Det utslagsgivende for deres del var nettopp oppslutningen – folk strømmer gjerne langveisfra til lille Lierne kommune for å se forestillingene.

Spelet om Heilag Olav
Spelet om Heilag Olav stakk av med prisen i 1994, førti år etter førstePaul Ottar Haga oppsetning. Stykket omhandler kong Olavs siste dager før slaget på Stiklestad, og spilles under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Amatørteaterentusiast og Spelet-ressurs Betsy Frøseth mottok prisen, og ikke uten grunn: Hun hadde vært aktiv i alle oppsetninger, enten som skuespiller, kostymedesigner eller skredderansvarlig, siden starten i 1954. Skiløper Frode Estil fikk kulturprisen i 2010 som den eneste idrettsutøveren på listen. Estil kan vel virkelig sies å ha skaffet seg internasjonal oppmerksomhet, flere ganger olympisk vinner som han er. Idrettsstjerner fra Nord-Trøndelag er det flere av, og antakelig vil vi se flere vinnere innen denne grenen i de kommende år.

Alle kan forslå kandidater. Som regel deles prisen ut til en person eller en organisasjon, men man lemper på reglene dersom det er en gruppe aktører som samarbeider om innsatsen. Overrekkelsen skjer under desembertinget. Prisen er skulpturen “Jækta” av Nils Aas, diplom utformet av billedkunster Steinar Berg samt en pengepremie. Og heder og ære, selvsagt.


by
Privacy Policy