Museer i Nord-Trøndelag

Egge museum
Egge museum er et natur- og kulturhistorisk museum i Steinkjer og er en del av Stiklestadmuseene. 
På Eggeområdet er det kulturminner fra steinalderen til vår egen tid: Våttabakken steinalderbosted, flere gravfelter fra jernalderen, den tidligere hagebruksskolen Vårtun, Høvdingesetet, Fylkesmannsgården Egge og Egge kirke.Egge_museum Den landbrukstekniske avdelingen huser blant annet en lokomobil, gamle traktorer, hesteredskaper og mange andre landbruksgjenstander. Annethvert år arrangerer museet en tredagers vikingfestival på Egge gård, med blant annet vikingmarked, utstillinger, teateret Silkeskjegg og mye mer. Egge museum har flere permanente utstillinger, blant annet landbruksutstilling og Steinkjers historie. Museet eier museet innherredsjekta «Pauline», som er den siste seilende jekt i verden.

Stjørdal museum
Stjørdal museum er et kulturhistorisk museum situert på Værnes gamle prestegård, som ble bygd av sogneprest Hieronymus Heyerdahl i 1817. Presteboligen har flere rom møblert med interiør fra 1700- og 1800-tallet, og den vakre hagen som hører til er i engelsk 1800-tallsstil.Stjordal_museum I Martin Moe-rommet er det stilt ut både planter, insekter, skjell, dyr, antikviteter og egenprodusert kunst. Moe samlet på alt mulig, og var i tillegg en ivrig treskjærer, tegner, maler og skribent. Museet er i stor grad bygget rundt Moes samlinger. Til museet hører også bergkunstmuseet med ristninger fra bronsealderen. Båter, skålgroper, mennesker, dyr – både mytiske og mer verdslige – fotsåler og solhjul er blant motivene som er hogd inn i svaberget på Leirfall-lokaliteten.

Levanger museum
Levanger museum er et fotohistorisk museum. Samlingen inneholder ca. 600 000 negativer og diverse gjenstander knyttet til fotografi, og da helst arkiver etter fotografer fra Levanger og omegn. Samlingene viser fotografier fra ca midten av 1800-tallet og frem til i dag, både i svart/hvitt og farge. Av faste fotosamlinger kan nevnes utstillinger av Wiseth, Ingulfsvand, Bjerkan, Larsson, Knoph Berents, Fjellanger/Widerøe, Larsson og flere. Arkivet etter pionerfotograf Harald Renbjør har eksempler på vanlige fargefototeknikker. Renbjør drev med eksperimentering innen fargefoto hele sitt liv, og samlingen utgjør et enestående innblikk i fargefotoutvikling. Ingulfsvandsamlingen inneholder bilder fra møtet mellom sørsame- og bondekulturen, og gir et unikt innblikk i dagligliv og møte mellom samisk og norsk kultur.

Museet er ansvarlig for fotobevaring, og gir råd om fotobevaring til så vel institusjoner som privatpersoner. Publikum kan søke i protokoller og registre etter fotografier, og man kan bestille kopier av bilder.


by
Privacy Policy