Kulturstudier ved HiNT

Musikk og teater står sterkt i Nord-Trøndelag, så naturlig nok tilbyr høgskolen i fylket studier på disse områdene. Revyfestivalen på Høylandet fyller 30 år i 2017, og har fostret en rekke revystjerner. Ikke bare det, men man kan også utdanne seg innen revy. Semesterstudiet Revy gir kunnskap om revyen som kunstform, og skal sette studentene i stand til å lede prosessene i utviklingen av ideer, rollekarakterer og tekster innen revyfaglige utrykksformer. Studiet er praktisk produksjonsrettet, og studentene skal utforme en revyproduksjon ved enden av semesteret.Hint

Interessert i skuespill og teater?
Ved HiNT kan du ta bachelor i skuespill og teaterproduksjon. Studentene får utforske teaterformer, tema, inspirasjoner og stilarter gjennom kreativt arbeid, og de får utvikle visninger og forestillinger. Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere med vekt på den enkelte students uttrykk og egenart. På tredjeåret får du sjansen til å dra på en 5 ukers reise for å arbeide med et profesjonelt teater i et europeisk land.

Musikkinteressert?
Er du av den musikkelskende typen kan du søke deg inn på studiet for komponering for tv, film og scene. Det er ern videreutdanning på 30 studiepoeng og bygger gjerne på andre typer musikkstudier. Fokuset ligger på musikk for scene, teater, film og TV, og både samtids-, pop- og tradisjonell musikk er representert i studiet. Studentene oppfordres til å skape sine egne musikalske uttrykk. Er du virkelig ihuga kan du søke deg videre til mastergradsstudier – HINT arbeider for tiden med å kunne tilby en masterutdanning innenfor musikk.

Vil du dele kunnskapen din med andre?
Da kan du ta en bachelor i musikkpedagogikk og formidling! Det relativt nye studiet er rettet mot deg som har lyst til å jobbe i kulturskolen, kulturlivet eller oppvekst-/helsefeltet. Det er også et godt grunnlag for å videreutvikle deg som utøvende musiker. Studiet er skreddersydd for arbeid i kulturskolen som følge av arbeidet med en ny nasjonal rammeplan for innhold og kompetanse i kulturskolen. Studiet er samkjørt med faglærerutdanningen i musikk, og studentene får ta del i det store og dynamiske musikkmiljøet i Levanger.

Det er selvsagt mange andre fagfelt og utdannelser du kan søke deg til. Blant de mer spesielle kan nevnes trafikklærer og sør-samiske studier. Ellers tilbys det studier innen farmasi, helsefag, mediefag, natur og landbruk og økonomi/organisasjon/ledelse, for å nevne noen.


by
Privacy Policy