Kulturminner og historiske steder

Nord-Trøndelag fylke formelig renner over av kulturminner, og er «the place to be» for alle historieinteresserte, nesten uansett hvilken epoke du foretrekker. Her følger en kort presentasjon av noen av fylkets mange historiske severdigheter.

Steinvikholm slott
Steinvikholm slott er en slottsfestning på Skatval i Stjørdal. Slottet ble oppført av erkebiskopen i Nidaros, Olav Engelbrektsson, og er det største byggverket oppført i norsk middelalder. Man antar at bygget ble påbegynt i 1524 og sto ferdig i 1532. Slottet var fast bosted for erkebiskopen, og det fungerte som den katolske kirkens siste skanse i Norge: Erkebiskopen søkte ly her under reformasjonen i 1536-37 før han måtte gi opp og rømme til Sverige. Slottsruinen i dag er stort sett en rekonstruksjon fra årene 1893–1900. Slottet står i dag til allmenn beskuelse og beundring, og er Stjørdals tusenårssted. Operaen Olav Engelbrektsson, som omhandler erkebiskopens siste natt på slottet, settes opp årlig sensommers.Steinvikholm_slott

Værnes kirke
Værnes kirke er en langkirke i romansk stil fra ca 1100, også denne i Stjørdal kommune. Kirken er i stein og har 320 plasser. Taket er hele 11 meter langt og har vært benyttet som inspirasjonskilde til rekonstruksjoner av tak i flere monumentalbygg, både her til lands i resten av Skandinavia. Kirken har flere vakre og interessante detaljer, blant annet de utskårne hodene på takstolene, altertavlen fra 1639, freskene og runeinnskriftene. Kirken er en av de eldste bevarte steinbygningene i Norge.

Falstadsenteret
Falstadsenteret er et opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie. Falstadskogen var retterstedet for den tyske okkupasjonsmakten, og er i dag en krigsgravplass og et kulturminne. Senteret har faste og midlertidige utstillinger, bibliotek, foredrag, og forskningsprosjekter, og tilbyr undervisning, kurspakker, lokaler og overnatting. Museet ble etablert i 1995 i forbindelse med frigjøringsjubileet, mens selve senteret ble åpnet i 2006.

Bautaer, kirker og bergkunst
I Grong kommune finner du blant annet bautaer fra jernalderen og kirker fra middelalderen. Har du heller interesse for bergkunst, bør du stikke innom Bardal, der du finner en av Trøndelags største samlinger av helleristninger, eller Holtås, der du kan se karakteristiske dyrefigurer fra steinalderen.

“De dødes øy”
Har du sansen for det nifse kan du ta turen til øya med det litt urovekkende kallenavnet “De dødes øy”. For 2 500 år siden, da havet sto litt høyere enn i dag, var Toldnes nær Steinkjer ei øy hvor medlemmer av den stedlige overklassen ble begravet. På det som i dag er et nes – Toldneset – ligger omkring 40 gravrøyser fra bronsealderen. Dette er en av Norges største bronsealdergravfelt. Hva med å tilbringe en nervepirrende natt blant spøkelser fra bronsealderen?


by
Privacy Policy