Kulturhus i Nord-Trøndelag

Kulturhus er en flott plass å sette seg ned for en kaffe og en oversikt over kulturlivet, for ikke å snakke om den rette plassen for å oppleve lokale talenter Det er ofte også her det er lettest å komme i kontakt med lokalbefolkningen, unge som gamle. Her er noen av kulturhusene rundt om i Nord-Trøndelags kommuner.

Dampsaga kulturhus
Dampsaga kulturhus i Steinkjer kommune tilbyr teater, dans, konserter, kino og leier i tillegg ut både sal og scene til møter og arrangementer. Her finner du også kulturskolen og folkebiblioteket. Dampsaga var, som navnet antyder, et sagbruk i mange hundre år, men sagbruket ble lagt ned i 1978. Tanken om å bruke Dampsaga til kulturhus ble så smått sådd da Steinkjer Mannssangforening trengte øvingslokaler, og på 1980-tallet ble ideen videreutviklet. I forbindelse med feiring av Steinkjers 125-årsjubileum i 1982 fikk Dampsaga sin debut som kulturhus, men det skulle gå ti år før bygget endelig sto ferdig i all sin 5 575 kvadratmeter store prakt. Huset åpnet for allmennheten 15. mai 1992.

Festiviteten kulturhus
Festiviteten kulturhus holder til i Levanger. Det er Nord-Trøndelags eldste kultursenter – det har vært i drift i imponerende 117 år, altså siden 1898. Kulturhusets kino har holdt det gående siden 1912, og er dermed Norges eldste kino i drift. Festiviteten blir helst brukt som kino, men det settes også opp blant annet teaterforestillinger, og det er mulig å leie huset til egne arrangementer.

Namsos kulturhus
Namsos Kulturhus, offisielt åpnet i 1988, huser folkebiblioteket, kino, den kommunale kulturavdelingen, kulturskole, fylkesgalleriet, Musikk i Nord-Trøndelag og Trønderlyd Design AS. Foruten bibliotek og kino kan huset tilby konserter, forestillinger, øvinger og møter.

Inderøy kulturhus
Inderøy Kulturhus var opprinnelig påtenkt som ekstralokaler for skolen i Inderøy, men som et løft for hele kommunen ble det bygget både konsertsal og idrettshall. Folkebiblioteket, kinoen, kulturskolen og Musikk i Nord-Trøndelag holder også til her. Huset ble tatt i bruk fra våren 1990. Her kan du blant annet oppleve teaterforestillinger, musikk- og idrettsarrangementer, kunst, dans, trim, fest, eller ha møter og konferanser – eller bare besøke kafeen.inderoy_kulturhus

Nærøy kulturhus
Nærøy kulturhus er arena for teater, konserter og kino. Det leies ut lokaler til møter, konferanser eller andre arrangementer. Huset er også fast spillested for Nord Trøndelag teater, Riksteatret og Rikskonsertene.


by
Privacy Policy